• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Wat is Red Teaming?

Red Teaming is de praktijk van het analyseren van een probleem vanuit het perspectief van de tegenstander. Red Teaming geeft u inzicht in de werkwijze van de tegenstander en in het weerstandsniveau van de organisatie. Dit inzicht kunt u op strategisch-, tactisch-, of operationeel niveau gebruiken om beleidsbeslissingen aan te scherpen en de veiligheid binnen uw organisatie te verbeteren. Denk als een tegenstander, toon kwetsbaarheden aan, verbeter uw security. Dat is Red Teaming.

Doel van Red Teaming

Uw organisatie doet jaarlijks grote investeringen om de beveiligingsstructuur te optimaliseren met als doelstelling de kwaadwillende te weren. Het nut van de investeringen bewijst zichzelf pas op de zeldzame momenten dat er zich daadwerkelijk een incident voordoet. Om de structuur te testen worden er regelmatig oefeningen gehouden. Deze oefeningen omvatten meestal een beperkt aantal incidenten zoals brand- en ontruimingsoefeningen en zijn dan gericht op het beheersen van de situatie. Het gevolg is dat beveiligingsfunctionarissen in hun dagelijkse uitvoering en tijdens deze oefeningen te weinig worden voorbereid op het herkennen van de kwaadwillend gedrag, om incidenten daadwerkelijk te voorkomen.

Dreigingen zichtbaar maken

Red Teaming maakt onbekende dreigingen zichtbaar die uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Criminelen en terroristen zijn niet gebonden aan regels en procedures en maken gebruik van de meest kwetsbare personen, van  IT-systemen, of ander soortige kwetsbaarheden. Dit vrije speelveld zorgt ervoor dat het lastig is om effectief en efficiënt beleid op te stellen. Met kennis over uw potentiele tegenstanders en diens werkwijze gericht op de aanval op uw vitale bedrijfsprocessen krijgt u die fundamentele kennis wél aangereikt.

Red Teaming is geschikt voor:

 • Organisaties met een hoog veiligheidsbewustzijn, of organisaties die daar naar streven.
 • Grootschalige (hoog risico) evenementen.
 • Organisaties die nadenken over de toekomst en op tijd tegenmaatregelen willen nemen om incidenten te voorkomen.
 • Organisaties die hun veiligheidsbeleid al hebben afgestemd op de uitgangspunten van proactieve veiligheid.
 • Alle proactieve organisaties binnen het publieke en private domein die een veiligere werkomgeving nastreven.
 • Managers die niet bang zijn voor tegenspraak en streven naar een veiligere organisatie.
 • Managers die snappen dat 100% veiligheid niet bestaat en waar een fout niet direct wordt afgestraft, maar wordt gezien als mogelijkheid om sterker te worden

Red Teaming op maat

De meest effectieve implementatie van Red Teaming wordt georganiseerd door deze op maat samen te stellen. Op maat houdt in dat u voorafgaand aan de exercitie een gesprek voert met één van onze Red Teaming experts. De vitale bedrijfsprocessen en het huidige beveiligingsniveau worden in dit gesprek gezamenlijk met u bepaald en vormen de bouwstenen van het proces. 

Aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op realistische scenario’s die zijn afgestemd op de omgeving met als doel het veiligheidsbewustzijn vergroten. Na iedere Red Teaming ontvangt u een uitgebreid rapport waarin essentiële aanbevelingen staan vermeld om uw (beveiligings)structuur te verbeteren.

Wetenschap en praktijk

IPSU werkt met wetenschappelijke methoden en technieken die ook door inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden gehanteerd. Onze Red Teamers beschikken over kennis omtrent analysetechnieken en hebben jarenlange praktijkervaring opgedaan bij onder andere diverse bijzondere diensten van politie, justitie en defensie

Meer informatie

Wilt u weten of uw huidige beveiligingsstructuur toereikend is om een incident te voorkomen, of wilt u inzicht in onbekende dreigingen? Neem dan contact met ons op. 

 

Contact opnemen