IPSU ook dit jaar partner van het congres Radicalisering & Terrrorisme

Gepubliceerd op: 11-10-2019

Na het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit waren de security hosts en spotters van IPSU B.V. voor het tweede jaar op rij verantwoordelijk voor zowel de zichtbare als niet zichtbare beveiligingsmaatregelen tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme. Het congres vond ook dit keer plaats bij de The Hague Security Delta (HSD) in Den Haag.

5e editie congres Radicalisering & Terrrorisme

Het congres Radicalisering & Terrorisme werd geopend door dagvoorzitter Richard Franken directeur van Van Aetsveld, voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffmann Bedrijfsrecherche. Hierna gaf hij het woord aan Anne Chris Vissers, beleidsadviseur contraterrorisme bij de Verenigde Naties, waar staten samenwerken op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid en mensenrechten. In haar bijdrage ging zij in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme in relatie tot de nationale en internationale veiligheid. Zo wordt extreem gedachtengoed steeds meer als ‘normaal’ beschouwd en kunnen personen die radicale overtuigingen aanhangen eenvoudig rondreizen en zich schuldig maken aan misstanden.

Pauze

De Verenigde Naties waarschuwen dat internationaal terreurgeweld nog niet ten einde is. Er zou slechts sprake zijn van een pauze. Mogelijk komt er nog een nieuwe golf aanslagen. Er bestaan zorgen over duizenden buitenlanders die naar het kalifaat zijn afgereisd om daar te vechten en die mogelijk nog in leven zijn. Sommige worden lid van al-Qaida of andere terreurgroepen. De Verenigde Naties baseert dit op informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten van haar lidstaten. Een grote bron van zorg is de radicalisering van gevangen terroristen die lijden onder armoede, marginalisering, frustratie, een laag zelfbeeld en geweld. Een andere uitdaging is de vrijlating van de eerste golf van gevangen genomen terroristen die zijn teruggekeerd uit het kalifaat. Deradicaliseringsprogramma’s voor deze doelgroep zijn niet volledig effectief gebleken. De meest geharde vechters komen nog niet vrij, maar blijven gevaarlijk binnen en buiten de gevangenis.

Download hier het congresverslag

https://blog.sbo.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Congresverslag_Radicalisering_Terrorisme_Oktober2019-1.pdf