• darkblurbg

Adviserende diensten

Onze adviesproducten en diensten zijn toepasbaar op strategisch, tactisch én operationeel niveau. Wij kunnen u adviseren welke organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen nodig zijn om uw organisatie, uw eigendommen, gebouwen en medewerkers en bezoekers accuraat te kunnen beschermen. Afhankelijk van uw vraagstelling en wensen varieert dit van het opstellen van een dreigings- en/of risicoanalyse, het nivelleren van uw beveiligingsmaatregelen op het noodzakelijke en door u gewenste niveau en het uitvoeren van fysieke beveiligingswerkzaamheden in het hoogste segment. Wij schakelen hierin vaak met directies en hoofden veiligheidszaken van organisaties.

Intake

Ons advies begint met een geheel vrijblijvend gesprek met u. Hierin wordt de probleemstelling helder gemaakt en gekeken naar uw wensen en mogelijk oplossingen. In dit stadium blijkt al gauw of er een nader onderzoek plaats moet vinden naar de aanwezige veiligheidsmaatregelen door een audit of een Red Teaming (hierbij worden de sterke en zwakke kanten uw huidig veiligheidsniveau zichtbaar gemaakt ten opzichte van het wenselijke en noodzakelijke niveau).

Oplossingen op maat

Wij kunnen ons in elke organisatievorm verplaatsen en snel en vakkundig de zichtbare, maar vooral ook de onzichtbare dreigingen onderkennen (beter bekend als de “Unknown Unknowns”). IPSU werkt o.a. als specialistisch adviseur voor veel cultuurinstellingen in binnen- en buitenland, waar een hoge dreiging is voor onder andere diefstal en het vernielen van cultureel erfgoed. Werkend vanuit de filosofie van proactieve veiligheid komen de aspecten van gastvrijheid, klantgerichtheid en proactieve veiligheid hier bij elkaar om te voorkomen dat er incidenten kunnen plaatsvinden en dat op een wijze dat de bezoeker er geen hinder van ondervindt. Deze methodiek kan feitelijk binnen elke organisatie worden toegepast.

Aanpassingsvermogen

Omdat wij gespecialiseerd zijn in pan-sectoraal werken zowel nationaal als internationaal kunnen wij ons vlekkeloos aanpassen aan naar de omgeving van de opdrachtgever. U kunt bij ons terecht voor advies op het gebied van veiligheid in de breedste zin van het woord. IPSU beschikt over een internationaal security expert platform dat in ons in staat stelt wereldwijd te opereren met name binnen het hoog risicosegment. Wij beschikken over een eigen ploeg experts die snel en breed inzetbaar is en veelal afkomstig zijn van de bijzondere diensten van Defensie, Justitie en Politie.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie, referenties of vragen met betrekking tot het advies op het gebied van beveiliging en veiligheid kunt u contact met ons opnemen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

 

Neem contact op